Эълонлар ва янгиликлар

07.01.16 «Андижон худудий электр тармоклари корхонаси» АЖ нинг 2015 йил 10 декабрдаги жамият акциядорларнинг навбатдан ташкари умумий йигилиши карорига асосан жамиятнинг янги тахрирдаги Устави 2016 йил 7 январ куни кайта руйхатдан утганлигини маълум киламиз.