Эълонлар ва янгиликлар

23.08.16

«Андижон ҳудудий электр тармоқлари корхонаси» акцидорлик жамияти акциядорларининг навбатдан ташкари йиғилиши
 БАЁННОМАСИДАН КУЧИРМА.

Йиғилиш ўтказилган жой: Андижон шахри, А.Хайдаров кўчаси 53- уй.
Йиғилиш ўтказилган сана: 2016 йил 23 август, соат 10-00.
Йиғилиш тури: навбатдан ташкари.
Жамият томонидан чиқарилган жами акциялар сони 1 764 590  дона,
шундан:
Эгасининг номи ёзилган имтиёзли акциялар             –      32 650 дона;
Эгасининг номи ёзилган оддий акциялар       –      1 731 940 дона.

 

К У Н   Т А Р Т И Б И:

  1. Кузатув кенгаши аъзолигига кўрсатилган номзодларни тасдиклаш.
  2. Тафтиш комиссияси аъзолигига кўрсатилган номзодларни тасдиклаш.
  3. Жамият устав капиталидаги давлат улуши «Узбекэнерго» АЖга берилганлиги муносабати билан Жамият уставига киритилган кушимча ва ўзгартиришларга асосан  янги тахрирдаги жамият Уставини  тасдиклаш.

 

Кун тартибида кўриб чиқилган масалалар бўйича билдирилган фикр ва мулоҳазалар ҳамда овоз бериш натижаларига кўра умумий йиғилиш

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. «Андижон ХЭТК» АЖ Кузатув кенгаши аъзолигига куйидаги таркиб сайлансин:


1

Кадиров Санжар Баситович

«Энергосотиш» филиали

Филиал директори

2

Мирзаев Алим Акрамович

«Узэнергосозлаш» УК

Директор

3

Шамсиев Хабибулла Аманович

«Узэлектртармок» УК

Бош директор уринбосари

4

Хайдаров Сарваржон Пазлиддинович

«Узбекэнерго» АЖ

1-булим бошлиги

5

Ахмедов Мирзабдулло Абдурахимович

«Узэлектртармок»УК

Ишлаб чикариш техника хизмати  етакчи мутахассиси

6

Махмудов Нурулла Махсутжонович

«Энергосотиш» филиали

Булим бошлиги

7

Махмудов Неъмат Журакулович

«Энергосотиш » филиали

Марказ бошлиги

8

Ибрагимова Гузал Бахтияровна

«Энергосотиш» филиали

Етакчи мутахассис

9

Таштанова Зульфия Нигмановна

«Узэлектртармок» УК

Иктисод ва прогнозлаш булим бошлиги

 
2. «Андижон ХЭТК» АЖ тафтиш комиссияси аъзолигига  куйидаги ходимлар сайлансин:

1.

Жураева Насиба Мирвосидовна

 

 «Энергосотиш» филиали

бош хисобчиси уринбосари

2.

Алибеков Алишер Орифжонович

«Узэлектртармок» УК Андижон худудий юкори кучланишли тармоги

бош хисобчиси

3.

Узоков Байрамали Абдуллаевич

 

«Энергосотиш» филиали

етакчи мутахассис

 

   3. Жамият уставига киритилган ўзгартириш ва кўшимчалар  билан жамиятнинг янги тахрирдаги Устави тасдиклансин.

Йиғилиш кун тартибидаги барча масалалар бўйича қарорлар қабул қилинди.

 

Йиғилиш раиси:   ___________________    Х.А.Шамсиев

Йиғилиш котиби:            ___________________    Д.Рахимжанова

 

Баённома имзоланган сана

« 29»  август 2016 йил.