Эълонлар ва янгиликлар

01.11.18

«САВДОИНТЕГРАЛ» МЧЖ
бошлангич бахоси боскичма-боскич ошиб бориш тартибида ўтказиладиган очик ким ошди савдосига таклиф этади!
     Ким ошди савдосига           «Андижон худудий электр тармоклари корхонаси» АЖга тегишли бўлган Кўргонтепа тумани, Корасув шахар, Дустлик кўчасида жойлашган 3629,0 кв.мда бўлган Маъмурий бино ва иншоотларинининг бошлангич бахоси – 181 056 860 сум (Бир юз саксон бир миллион эллик олти минг саккиз юз олтмиш) сўмда очик савдоларига  кўйилмокда
Ким ошди савдоси 2018 йил 01 декабрь куни соат 11. 00 да, ушбу кунда ким ошди савдоси бўлиб ўтмади  деб эътироф этилган такдирда, такрорий савдо  2018 йил 03 декабрь куни 11.00 да  Андижон шахар А.Навоий шох кучаси 35 уйда бўлиб ўтади. Ушбу кунларда ким ошди савдолар ўтмаган такдирда хар хафтанинг чоршанба куни 3(уч) ой давомида бўлиб ўтади.
Ким ошди савдосида катнашиш учун талабгорлар мулк бошлангич бахосининг 10 % микдорида гаров пулини тўлагандан сунг «САВДОИНТЕГРАЛ» МЧЖнинг ЦОО «Капиталбанк» Тошкент булимидаги МФО:01088, ИНН: 205799183, 20208000104434488001 хисоб ракамига тулашлари шарт.
Савдода иштирок этиш учун талабгорлардан аризалар кабул килиш эълон чоп этилган кундан бошлаб хар куни (дам олиш ва байрам кунларидан ташкари) ва ким ошди савдоси ўтказилишидан 1 (бир)  кун олдин 10.00 га кадар Андижон шахар А.Навоий шох кучаси 35 уйда  кабул килинади.
Ким ошди савдосида катнашиш учун жисмоний шахслар паспорт нусхаси, юридик шахслар жамият Низоми ва таъсис хужжатлари, агар ваколатли шахс катнашса белгиланган тартибда берилган ишончнома такдим килиши лозим.

Кўшимча маълумот учун манзил ва телефон:
«САВДОИНТЕГРАЛ» МЧЖ Андижон шахар А.Навоий шох кўчаси 35 уй.
Тел: + 99891  496-04-60

 

Лицензия   RR № 0103